logo Medische Gegevens
logo Medische Gegevens Patiëntenportaal
.

Disclaimer

Myown File B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Myown File B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Myown File B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Myown File B.V. opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Myown File B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Myown File B.V. niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Myown File B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Myown File B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.